جوان بمانید
۱۰ فروردین ۱۳۹۹ ۱۰:۱۰

تاثیر استرس بر موها

  ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮﻩ, ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﺯﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺷﻐﻞ, ﻃﻼﻕ, ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺳﺎﻝ, ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺩﺍﺭﻧﺪ; ﺍﺳﺘﺮﺱ.
ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺯ ﺁﺳﯿﺐ ﻫﺎﯼ ﺟﺴﻤﯽ ﻭ ﺭﻭﺣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ از جمله این آسیب های جسمی تاثیر آن بر روی موهای افراد بخصوص خانم ها می باشد و موجب ریزش مو ها می شود .
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﺭ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺪﻥ, ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﺳﺖ. ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﺪﺭﺳﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺭﻭﺣﯽ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﯾﺎﺩ ﻣﻮﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﻭ ﺷﺎﺩﺍﺏ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺭﺳﻨﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺭﻭﺣﯽ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻫﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ, ﻣﻮﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺷﺎﺩﺍﺑﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ, ﮔﺎﻫﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺭﯾﺰﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺯﯾﺎﺩ ﻏﺪﺩ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وجود استرس جذب مواد مورد نیاز مو را با تاخیر مواجه می کند لذا برای موها بسیار مضر است .
ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﻣﻮ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﯼ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺷﺪﺕ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺑﯿﻔﺰﺍﯾﻨﺪ.

راه های درمان ریزش مو حاصل از استرس:
خوردن مواد مغذی سالم که مانع ایجاد استرس می شوند 
مصرف بیشتر سبزیجات و میوه
استفاده از داروهای مناسب زیر نظر پزشک متخصص ( از استفاده ی هر گونه دارو که دیگران مصرف کرده اند به شدت پرهیز شود . در بیشتر مواقع مصرف خودسرانه دارو موجب بروز مشکلات شدید تری می شود. )