جوان بمانید
۱۰ فروردین ۱۳۹۹ ۱۰:۰۶

قوانین نوشیدن چای

این چای ها را ننوشیم :
١- چاى داغ و سوزان 
٢- چای بسیار سرد و همراه با یخ
٣- پیش از خوردن صبحانه چاى ننوشید
٤- چاى بسیار غلیظ
٥- چایى که در قورى مانده باشد
٦- چایى که از شب قبل مانده باشد
٧- چاى خشک که در جاى مرطوب نگهدارى شده باشد ،( وقتى چاى را در دست فشار مى دهى باید صداى شکسته شدنش را بشنوى )
٨- چاى بعد از خوردن گوشت 
٩- یک ساعت قبل ویک ساعت بعد از خوردن هر نوع دارو (شیمیایى یا گیاهى ) 
١٠- چاى بلافاصله بعد از هر وعده غذا

چه کسانى نباید چاى بخورند :
١- کودکان زیر ٢ سال ( توانایى بدن را در جذب اهن مختل مى کند ) 
٢- چاى پر رنگ براى زنان باردار و جنین مضر است
٣- کسانى که بنیه ضعیف یا معده حساس دارند  
٤- افرادى که ناراحتى کلیه دارند 
٥- افرادى که فشار خون بالا دارند نباید چاى پر رنگ بخورند.
٦- چاى در طول عادت ماهانه جریان خون راافزایش مى دهد.
٧- کسانى که زخم روده دارند 
٨- کسانى که تحت مداوا هستند ٢٤ ساعت نباید چاى بخورند 
٩- با معده خالى چاى نخورید