جوان بمانید
۱۴ فروردین ۱۳۹۹ ۰۲:۴۵

آزمون احتمال ابتلا به سرطان سینه


سوال 1 : هفته ای چند عدد میوه مصرف می کنید؟
1) بیش از 10 عدد
2) بین 7 تا 10 عدد
3) بین 4 تا 7 عدد
4) کمتر از 4 عدد

سوال 2 : هفته ای چند عدد شکلات میخورید ؟
1) اصلا نمی خورم
2) کمتر از 3 عدد
3) بین 3 تا 10 عدد
4) بیش از 10 عدد

سوال 3 : هفته ای چند بار ورزش می کنید ؟
1) بیش از 3 بار
2) 2 یا 3 بار
3) 1 بار
4) هرگز ورزش نمی کنم


سوال 4 : هفته ای چند بار فست فود می خورید؟
1) اصلا نمی خورم
2) 1 یا 2بار
3) بین 3 تا 5 بار
4) بیش از 5 بار

سوال 5 : هفته ای چند بار غذای کنسروی میل می کنید ؟
1) هرگز مصرف نمی کنم
2) 1 تا 2 بار
3) بین 3 تا 5 بار
4) بیش از 5 بار

سوال 6 : هفته ای چند بار شیر و ماست مصرف می کنید؟
1) بیش از 7 بار
2) بین 4 تا 7 بار
3) بین 1 تا 4 بار
4) هرگز مصرف نمی کنم

حالا با توجه به هر پاسخ به خود امتیاز بدهید
گزینه 1 = 5 امتیاز
گزینه 2 = 4 امتیاز
گزینه 3 = 3 امتیاز
گزینه 4 = 2 امتیاز

حالا امتیازات را جمع نمایید و نتیجه را مشاهده کنید

بالای 25 امتیاز : احتمال سرطان سینه در شما کمتر از 10 درصد
بین 20 تا 25 امتیاز : احتمال سرطان در شما بین 10 تا 20 درصد
بین 15 تا 20 امتیاز : احتمال سرطان سینه در شما بین 20 تا 30 درصد
کمتر از 15 امتیاز : احتمال سرطان در شما بین 30 تا 40 درصد

نکته : آزمون بالا فقط از نظر تغدیه احتمال سرطان را بررسی کرده است و از شرایط ارثی و محیطی صرف نظر شده است.